Organizacja roku szkolnego 2016/2017

 

 • Rozpoczęcie roku szkolnego – czwartek 1 września 2016

 • Koniec nauki w pierwszym półroczu – wtorek 31 stycznia 2016

 • Koniec roku szkolnego – piątek  30 czerwca 2016

Wakacje:

 • Jesienne– środa  i czwartek 26 i 27 października 2016

 • Bożonarodzeniowe– od piątku 23 grudnia 2016 do pon. 2 stycznia 2017 

 • Półroczne– piątek 3 lutego 2017

 • Wiosenne – od poniedziałku 6 lutego do piątku 10 lutego  2017

 • Wielkanocne – czwartek 13 kwietnia i piątek 14 kwietnia 2017

 • Główne – od soboty 1 lipca do piątku 1 września 2017

 • Rok szkolny 2017 / 2018            – rozpoczyna się w poniedziałek 4 września 2017

Święta państwowe:

 • Środa – 28. 9. 2016 Święto Państwowości Czeskiej

 • Piątek – 28. 10. 2016 Dzień Utworzenia Samodzielnego Państwa Czechosłowackiego

 • Czwartek – 17. 11. 2016 Dzień Walki o Wolność i Demokrację

 • Sobota – 24. 12. 2016 Wigilia Bożego Narodzenia

 • Niedziela – 25. 12. 2016 Pierwszy dzień Bożego Narodzenia

 • Poniedziałek – 26. 12. 2016 Drugi dzień Bożego Narodzenia

 • Niedziela – 1. 1. 2017 Nowy Rok

 • Niedziela – 16. 4. 2016 Niedziela Wielkanocna

 • Poniedziałek – 17. 4. 2017 Poniedziałek Wielkanocny

 • Poniedziałek – 1. 5. 2017 Święto Pracy

 • Poniedziałek – 8. 5. 2017 Dzień Wyzwolenia


Kontakt

PSP NAWSIE


Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.


Jest możliwość przesłania zdjęć pocztą elektroniczną. Zainteresowani mogą podać swój adres elektoniczny na e-mail: pzs.navsi@seznam.cz


Strony internetowe naszego przedszkola:

przedszkolenawsie1.webnode.cz/