Historia szkoły

 

Nauczanie w Nawsiu rozpoczęło się w  1784 roku. Szkołę wyznaniową umieszczono w drewnianym budynku na "Fojstwiu". Praca pedagogiczno-wychowawcza była trudna, gdyż w izbie szkolnej gniotła się ponad setka uczniów. Kształcenie młodzieży ograniczało się w zasadzie do nauki czytania, pisania i podstawowych działań z rachunków. Pierwszym nauczycielem nawiejskiej szkoły był Andrzej Kaleta.

W roku 1869 szkoła wyznaniowa staje się szkołą publiczną, do której uczęszcza młodzież w wieku 6-14 lat. Nauka szkolna jest obowiązkowa. W roku 1886 na gruncie Sikorów dobudowano i uroczyście otwarto okazały budynek, który służy do dnia dzisiejszego. Funkcję kierownika obejmuje Józef Farny. W roku otwarcia szkoła ma już dwie klasy.

W czasie II wojny światowej zamknięto szkołę, a  budynku szkolnym pracowały niemieckie organizacje faszystowskie.

Pod koniec czerwca 1945 z wielkimi kłopotami natuty politycznej otwiera bramy polska szkoła. Kierownikiem szkoły staje się Paweł Ostruszka, który w roku 1959 odchodzi na emeryturę, żegnany serdecznie przez uczniów, rodziców i społeczeństwo Nawsia. Na jego miejsce przychodzi Jan Kaleta, któremu udało się zrealizować wewnętrzną rekonstrukcję budynku szkolnego. Pod jednym dachem rozwija swoją działalność szkoła, przedszkole i nowoczesna kuchnia.

Od roku 1972 kierownictwo szkoły obejmuje dyrektor Jan Cieślar, a w roku 1976 dyrektor Antoni Worek. W roku szkolnym 1996/97 otwarto 5 rocznik. Dzięki  staraniom dyrektora Worka został oddany do użytkowania nowy lokal dla klasy 5., który uzyskano przez rekonstrukcję pomieszczeń na poddaszu. Dyrektor Worek wygospodarował też nowe lokale dla Izby Pamięci oraz pokoju nauczycielskiego. Powstała sala gimnastyczna oraz płot koło szkoły.

Dyrektor Worek odchodzi na emeryturę w roku 1997 roku. Funkcję dyrektora obejmuje od 1.1.1998 roku Halina Wacławek.

 


Kontakt

PSP NAWSIE


Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.


Jest możliwość przesłania zdjęć pocztą elektroniczną. Zainteresowani mogą podać swój adres elektoniczny na e-mail: pzs.navsi@seznam.cz


Strony internetowe naszego przedszkola:

przedszkolenawsie1.webnode.cz/