Poznajemy naszą ojczyznę - projekt polonijny

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Kontakt

PSP NAWSIE


Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.


Jest możliwość przesłania zdjęć pocztą elektroniczną. Zainteresowani mogą podać swój adres elektoniczny na e-mail: pzs.navsi@seznam.cz


Strony internetowe naszego przedszkola:

przedszkolenawsie1.webnode.cz/