Szkolny Program Nauczania

ŠVP (Szkolny Program Nauczania) jest do wglądu w pokoju nauczycielskim lub w dyrekcji.


Kontakt

PSP NAWSIE


Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.


Jest możliwość przesłania zdjęć pocztą elektroniczną. Zainteresowani mogą podać swój adres elektoniczny na e-mail: pzs.navsi@seznam.cz


Strony internetowe naszego przedszkola:

przedszkolenawsie1.webnode.cz/