POSTCROSSING - project

W roku szkolnym 2015/2016, nasza szkoła przystąpiła do grona uczestników Postcrossingu. Jest to projekt, który daje uczniom możliwość  wysyłania i otrzymywania pocztówek z całego świata. Kartki będziemy wysyłać w ciągu całego roku szkolnego.

Uczestnictwo w projekcie to również walory edukacyjne. Uczniowie uczą się, jak pisać kartkę pocztową, doskonalą  i utrwalają  umiejętności i wiedzę z zakresu języka angielskiego. Przede wszystkim zaś, ćwiczą pisanie w języku angielskim, czytanie ze zrozumieniem i poszerzają słownictwo stając się rzeczywistymi  uczestnikami kultury anglojęzycznej.

www.postcrossing.com/


Kontakt

PSP NAWSIE


Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.


Jest możliwość przesłania zdjęć pocztą elektroniczną. Zainteresowani mogą podać swój adres elektoniczny na e-mail: pzs.navsi@seznam.cz


Strony internetowe naszego przedszkola:

przedszkolenawsie1.webnode.cz/